Pages Navigation Menu

Nieoficjalna strona Phila Collinsa

Going Back - Phil Collins
phil-collins-brother-bear
phil-collins-testify
phil-collins-tarzan
phil-collins-dance-into-the-light
phil-collins-both-sides
phil-collins-serious-hits-live
phil-collins-but-seriously
phil-collins-no-jacket-required
phil-collins-hello-i-must-be-going
phil-collins-face-value

Phil Collins

Dance Into the Light

The Times They Are A-Changin’

Płyty: Dance Into the Light

Phil Collins The Times They Are A-Changin' Live

 

tekst piosenki:
Come gather `round people wherever you roam,
and admit that the waters around you have grown,
and accept it that soon you`ll be drenched to the bone
if your time to you is worth savin`
then you better start swimmin`
or you`ll sink like a stone
for the times they are a-changin`

Come writers and critics who prophecise with your pen
and keep your eyes wide,
the chance won`t come again,
and don`t speak too soon
for the wheel`s still in spin
and there`s no tellin` who
that it`s namin`
for the loser now
will be later to win
for the times they are a-changin`

Come senators, congressmen,
please heed the call
don`t stand in the doorway,
don`t block the hall,
for he that` gets hurt
will be he who has stalled,
there`s a battle
outside and it`s ragin`
it`ll soon shake your windows
and rattle your walls
for the times they are a-changin`

Come mothers and fathers
throughout the land,
and don`t criticize
what you can`t understand
your sons and your daughters
are beyond your command,
your old road is rapidly agin`,
please get out of the new one
if you can`t lend your hand
for the times they are a-changin`

The line it is drawn,
the curse it is cast,
the slow one now will
later be fast,
as the present now
will later be past
the order is rapidly fadin`
and the first one now
will later be last
for the times they are a-changin`

 

polskie tlumaczenie:
Zgromadźcie się ludzie, gdziekolwiek się szwendacie
i przyznajcie, że wody dookoła was podniosły się
i zaakceptujcie to, że wkrótce przemokniecie do suchej nitki
Jeśli wasz czas jest dla was wart uratowania
lepiej zacznijcie pływać
albo utoniecie jak kamień..
za czasy, które oni zmieniają.

Chodźcie pisarze i krytycy, którzy prorokujecie za pomocą swych piór
I miejcie oczy szeroko otwarte
ta szansa nie powtórzy się
i nie mówcie zbyt szybko,
bo koło wciąż się kręci
I nie ma mówienia kto,
Że to jest nazywanie.
Teraz przegranemu,
Później dane będzie wygrać,
Za czasy, które oni zmieniają.

Chodźcie senatorowie, kongresmani
Proszę, zwróćcie uwagę na wezwanie,
Nie stójcie w przejściu
Nie blokujcie holu
Bo on, który doznaje krzywdy
Będzie tym, który (.....)
Na zewnątrz
Jest bitwa, która szaleje
Wkrótce wstrząśnie twoimi oknami
I zburzy twoje ściany
Za czasy, które oni zmieniają.

Chodźcie matki i ojcowie,
Przez ziemię,
i nie krytykujcie
czego nie możecie zrozumieć.
Wasi synowi i córki wasze
są poza waszymi rozkazami
Wasza stara droga szybko się starzeje,
proszę, zejdźcie z tej nowej
Jeśli nie możecie podać ręki
Za czasy, które oni zmieniają.

Linia, ona jest narysowana
Klątwa, ona jest rzucona
Ten, który teraz jest powolny,
później będzie szybki,
Tak jak teraźniejszość
będzie później przeszłością
Porządek szybko blednie
I ten, który teraz jest pierwszy
Będzie później ostatni
Za czasy, które oni zmieniają.
Jak bardzo podoba Ci się ta piosenka?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Nikt jeszcze nie oceniał. Bądź pierwszy :)

Loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *